OMAVASTUTUSLEHT

Vabatahtlik osalemine

Mina, allakirjutanu, kinnitan, et osalen Ronimisministeeriumi ronimistegevuses vabatahtlikult.

Juhime tähelepanu Eesti Ronimisliidu hoiatusele, et ronimine on tegevus, millega võivad kaasneda vigastused. Isikud, kes osalevad nimetatud tegevusalal, peavad olema teadlikud ja aktsepteerima neid riske ning vastutama oma tegevuse ja selle tagajärgede eest, sh. osaledes treeningutes või/ja sessioonidel.

Korraldaja vastutusest vabastamine

Olen teadlik ronimisega seotud riskidest ning kinnitan, et Ronimisministeerium ning selle esindajad ei vastuta minu tegevuse võimalike tagajärgede eest, milleks võib olla kahju tervisele või varale. Vastutusest vabanemine ei kehti korraldaja või esindaja hooletu või tahtliku kahju tekitamise korral.

Kindlustus

Olen teadlik, et tavakindlustus enamasti ei hüvita kaljuronimisega seotud õnnetusi.

Tervislik seisund

Ronija tervislik seisund peab võimaldama ronimisega tegelemist. Kui kahtled, kas Su tervislik seisund võimaldab Sul ronida, palume konsulteerida arstiga.

Lapsed

Alaealised peavad viibima Ronimisministeeriumis koos täiskasvanuga ja/või esitama enda seadusliku esindaja nõusoleku iseseisvaks ronimiseks ronimisseintel (sh. omama varasemat kogemust). Ronimisalal on keelatud joosta ja mängida, va treeningutel ja/või sessioonidel juhendaja poolt läbi viidud tegevuste raames. Vigastuse oht, mis võib tekkida näiteks läbi ronija kukkumise on suur! Palun informeerige oma lapsi vastavalt.

Ronimisministeeriumi sisekorraeeskirjad:

 1. Välisjalanõudes on ruumides viibimine keelatud, need saab jätta välisukse juurde riiulisse.
 2. Desinfitseeri ronimissussid pärast kasutust ja aseta kogu treeningvarustus tagasi oma kohale. Hoiame korda ja puhtust.

Ronimisministeeriumi ronimisreeglid:

 1. Enne ronimist tuleb ära võtta sõrmused ja käekellad.
 2. Ronimise ajaks peavad olema taskud tühjad.
 3. Alkoholi, narkootilise ja igasugu uimastavate ainete joobes seisundis ronimine on rangelt keelatud. Ronimisministeeriumis valitseb nulltolerants nimetatud ainete tarbimise suhtes, v.a meditsiinilised näidustused.
 4. Keelatud on ronida sokkides või paljajalu.
 5. Ronima hakates tuleb kontrollida kukkumisala turvalisust, sh seal ei tohi olla segavaid esemeid ega inimesi.
 6. Ronimisalal ringi liikudes või ronides tuleb veenduda, et ei liigutaks ronija all ega ronitaks ronija kohal.
 7. Söögi ja joogiga ronimisalale (mati ala) minek on keelatud.
 8. Üles jõudes tuleb vältida alla hüppamist ja võimalusel ronida alla. Kui on oht kukkuda, tuleb hüpata seinast eemale ja kontrollida kukkumist: jalad õlgade laiuselt harki, põlvedest kõverdatud ja varbad suunaga välja.
 9. Kui seinal on lahtisi nukke, on neid võimalik pingutada kasutades esmaabi pakki kõrval asuvad poldi keeramistööriista (kuuskantvõti).
 10. Saalis on lubatud kasutada ainult palliga talgikotti või vedelat talgi. Ronimise ajaks tuleb talgikott panna ämbrisse või kõvale põrandale, mitte matile või enda külge
 11. Ronija peab olema ettevaatlik ning arvestame teiste ronijatega.

Olen vaktsineeritud või koroona läbi põdenud või saanud negatiivse COVID testi tulemuse viimase 72 h jooksul

Kinnitan, et olen hoolikalt läbi lugenud Omavastutuslehe ja saanud aru kõigist reeglitest, nende sisust ja tähtsusest ning nõustun antud tingimustega ja järgin neid. Reeglite mittejärgimisel jätab Ronimisministeerium endale õiguse reeglite rikkuja ronimisalast või vajadusel Ronimisministeeriumist välja juhatada. Sellisel juhul ostetud piletiraha eest tagasimasket ei tehta.